Goedkoop auto verzekering

24 januari 2020 0 Door Peter

Voor een wat oudere auto kiest men over het algemeen voor een WA of een WA beperkt Casco autoverzekering. Ten opzichte van een Volledig Casco verzekering is het tarief van deze verzekering relatief goedkoop.

Korting

De kortingen autoverzekering komen tot uitdrukking via trapsgewijs opgebouwde zaken. Dit bepaalt uiteindelijk hoeveel u betaalt aan autoverzekering premie. U zult merken, dat u bij een partij die een hoge bruto premie heeft (en wellicht een betere dekking) een hoge korting kunt krijgen en bij een partij met een goedkope bruto premie (en wellicht mindere dekking) soms wel eens meer kan gaan betalen omdat de mogelijkheden tot kortingen laag zijn.

De werking van de Bonus/Malus trede

U kunt een korting of bijtelling krijgen op basis van op welke trede u op de `kortingstrap` staat. Het is een misverstand dat de trede alleen afhankelijk is van het aantal schadevrije jaren. De Bonus/Malus- trede is afhankelijk een aantal zaken en begint bij nul. Trede nul is precies gelijk aan de bruto premie. Bij trede 12 of 13 betaalt u meestal 25 procent van de bruto premie. Dit komt neer op een korting van 75 procent. Trede 19 is het maximum (75% korting). Het kan ook zijn dat de trede negatief is, dan betaalt u bijvoorbeeld 20 procent meer dan de bruto premie. Dit komt vaak voor bij beginnende en jonge rijders. Iedere trede geeft recht op een beetje extra korting.

Inschalingtreden

Iedere maatschappij heeft een instaptrede. Deze trede is in principe nergens op gebaseerd en kan dus als marketingtool worden ingezet. Het zijn ‘gratis’ treden. Bij maatschappij X kan deze 7 zijn, bij maatschappij Y kan dit 4 zijn. Dit zegt niets over de uiteindelijke premie. Door op- en bijtellingen van treden door risicoanalyse kan de premie aardig veranderen.

Leeftijd

Bewezen is, dat het rijgedrag van jongeren onder de 24 jaar te wensen overlaat. Bij vrijwel iedere maatschappij heeft dit tot gevolg, dat deze risico groep juist geen korting, maar zelfs een premieopslag krijgt. Er zijn echter wel verzekeraars die een speciale studenten autoverzekering aanbieden. Er zijn ook verzekeraars die korting op de autoverzekering voor vrouwen.

Schadevrije jaren

Schadevrij rijden wordt beloond. Ieder jaar, dat u geen schade heeft door uw schuld, zult u beloond worden met een extra trede. Dit resulteert doorgaans in een hogere korting op de bruto premie.

Kilometrage

Hoe meer kilometers, hoe meer kans op schade! Indien u meer dan 12000 of 15000 kilometer per jaar rijdt, krijgt u een trede minder. Maar bij andere partijen kunt u zonder tredenverlies tot 25000 kilometers per jaar rijden. Bij meer kilometers zult u altijd trede (n) verliezen.

De Regio

Waar het drukker is, is de kans op schade hoger dan op het platteland. Nederland is ingedeeld in regio’s op basis van postcodes. Regio 1 is de goedkoopste: met andere woorden; daar wordt minder schade gereden in het wagenpark, dan in Regio 3. In Amsterdam is de kans voor een verzekeraar om te moeten uitkeren in verband met een schade door uw schuld, hoger dan op het platteland in Groningen.

Beroep

Soms heeft uw beroep invloed op de treden. Zo krijgen medici en ambtenaren er soms een extra trede bij zodat de korting hoger wordt. Dit is niet alleen, omdat deze mensen nu per sé minder schade rijden, maar het kan ook zijn uit commercieel oogpunt om deze rijders te kunnen verzekeren.

Voorbeeld

Om het duidelijk te krijgen hoe een Bonus-malus in elkaar steekt het volgende:

U bent 38, ambtenaar en heeft al 8 jaar geen schade gehad. U woont in de Randstad en rijdt 25.000 kilometer per jaar. U bent op zoek naar een nieuwe verzekering en wilt weten hoeveel korting u krijgt. U kunt dan de volgende opbouw van treden krijgen:

Terugval bij schade

Vreemd is dat u bij trede 19 én bij trede 13 een korting op de bruto premie ontvangt van 75 procent. Dit verschil zal voornamelijk tot uitdrukking komen indien u een schade heeft veroorzaakt. U valt dan immers terug in treden (schadevrije jaren wordt dan nul). Bij één schade in een jaar valt u in trede 19 terug naar trede 13 en behoudt u uw 75 procent korting. Maar indien u in trede 13 zit en schade maakt, dan valt u terug naar bijvoorbeeld trede 8. U krijgt dan nog maar 55 procent korting en moet er dan een aantal jaren over doen om weer op 75 procent korting te komen.

Het kan door al die kortingen en instaptreden best interessant zijn om een aantal jaar een algemene premie te betalen, maar bij schade kunt u best eens bedrogen uitkomen.

Schade uit eigen zak

Soms is het aantrekkelijker om een schade uit eigen zak te betalen. Door de terugval kan het zijn dat u weer lang moet sparen voor korting en dus een hogere premie betaalt gedurende deze tijd. Een afweging tussen schade en misgelopen premie- korting.

Kortom

Gaat u verzekeringen vergelijken, dan kan het zijn dat jaarlijks een andere partij prijstechnisch de voordeligste en de goedkoopste autoverzekering is. Dit komt puur door de opbouw van de treden. Bij sommige maatschappijen krijgt u een lagere premie als u reeds lang schadevrij rijdt, terwijl u bij een andere maatschappij – ondanks een hogere bruto premie- goedkoper uit bent door gunstigere tredenopbouw.

Over de premie voor deze verzekeringen krijg je overigens geen bonusmalus korting. De verzekeringen worden meestal bij dezelfde partij gesloten als de autoverzekering. Dit, omdat het gemakkelijk is, vaak niet anders kan en de premies onderling niet veel verschillen.

Ongevallen inzittenden verzekering nodig?

Een ongevallen inzittenden verzekering auto keert uit bij een ongeval. De uitkering is afhankelijk van het vooraf overeengekomen bedrag. Vaak keert een inzittenden verzekering een bedrag van 5.000 euro uit bij overlijden per inzittende van het betrokken voertuig en bijvoorbeeld maximaal 20.000 euro bij blijvende invaliditeit van de inzittenden. Dit maximum is afhankelijk van het type letsel.

Schadeverzekering inzittenden

Indien er schade is aan de bestuurder of de inzittende door een ongeval, keert een schadeverzekering inzittenden veelal tot een gezamenlijk maximum van één miljoen euro uit. Het betreft dan niet alleen schade aan kleding, maar ook medische kosten, smartengeld en inkomensderving. Deze verzekering gaat dus verder dan de ongevallen inzittenden verzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Een WA verzekering is er om een derde te beschermen, maar een rechtsbijstandsverzekering komt voor jouw rechten op. Een dergelijke verzekering kan je materiële/ en letselschade verhalen op een tegenpartij en kan voor je belangen opkomen in de vorm van juridische bijstand. De voorwaarden voor deze polissen kunnen aardig verschillen. Deze polis kan ook bij een andere maatschappij worden gesloten, dan waar de autoverzekering loopt.

No-claim beschermer

Het is niet echt een verzekering, maar je kunt je beschermen om terug te vallen in tredes bij schades. De kosten zijn meestal 10 procent van de netto-premie. Je dient je te beseffen, dat je geen terugval hebt indien de schade niet jouw schuld is.

Tweede gezinsauto

Ook niet echt een verzekering, maar je kunt vaak profiteren van dezelfde korting voor je tweede auto, indien je deze meeverzekert bij de eerste auto. Beide auto’s dienen wel tot hetzelfde gezin te horen. Meestal telt de hoogste korting voor beide auto’s.